Ukrašeni

Ukrašeni

Ukrašeni kaiševi sa jedinstvenim metalnim ukrasima. Širina proizvoda je 4 cm.